Beques

Fundació Scientia ofereix suport als equips que no poden assumir tots els costos vinculats a la participació al repte anual FIRST LEGO League.

Cada temporada, Fundació Scientia en col·laboració amb els socis FIRST LEGO League ofereix suport als equips que no poden assumir el pagament de la quota d’inscripció i els costos dels materials ( set de competició i robot ) per a participar en el repte anual de FIRST LEGO League (FLL).

S’ofereixen 40 beques per a equips que desitgin participar al repte anual FIRST LEGO League en qualsevol de les seves 2 modalitats: inscripció microFLL 2 o un robot EV3.

Requisits

  1. Fer la inscripció al repte anual FIRST LEGO League, a través d’aquesta pàgina web.
  2. Fer la sol·licitud de la beca. La Fundació Scientia només acceptarà sol·licituds de beca presentades per equips inscrits a Tornejos FIRST LEGO League on els costos de material i la inscripció no estiguin financiats per als propis socis FIRST LEGO League o per institucions públiques o privades.

Sol·licitud i documentació

  1. Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a info@firstlegoleague.es
  2. La documentació requerida és:
    • Tres cartes signades per 3 responsables d’empreses i/o organitzacions diferents, als quals hagueu demanat la seva col·laboració, presentat i explicat el programa FIRST LEGO League. En aquestes cartes s’haurà d’exposar els motius pels quals les entitats declinen a fer una col·laboració econòmica perquè pugueu participar a FIRST LEGO League.
    • Una carta escrita que exposi els motius pels quals l’equip demana la beca i justifiqui la idoneïtat de l’  equip candidat per a rebre-la.

Procés de selecció

El procés de selecció el realitzarà un comitè d’avaluació que escollirà els equips becats tenint en compte els següents criteris:

  • Els factors socioculturals de l’equip i el seu entorn (centre educatiu, barri o població).
  • La participació a FIRST LEGO League com a part d’un programa o projecte educatiu que tingui per objectiu la promoció de les vocacions científiques i tecnològiques, i l’ aprenentatge de valors com la innovació, la creativitat, l’ emprenedoria, la resolució de problemes i el treball en equip. Per exemple: inclusió de FIRST LEGO League en el currículum educatiu del centre, inclusió de FIRST LEGO League en l’oferta anual d’activitats extraescolars o  la utilització de FIRST LEGO League com a element transversal i motivador en grups de necessitats educatives especials.

Per maximitzar el nombre d’equips receptors de les ajudes, tindran prioritat els equips que en reptes anteriors no hagin obtingut una beca de Fundació Scientia.

En cas de considerar-ho oportú, Fundació Scientia podrà contactar amb l’equip o les empreses / organitzacions que van declinar la seva col·laboració per sol·licitar informació addicional sobre les candidatures.

Resolució

La decisió del comitè d’avaluació serà inapel·lable. La resolució es comunicarà per escrit a tots els equips sol·licitants. La decisió també es publicarà a la pàgina web www.firstlegoleague.es i, si escau , a través dels mitjans de comunicació que es consideri oportú.

Compromís

Els equips becats es comprometen a participar en el Torneig Classificatori per al qual han obtingut la beca. En cas que l’equip no participi en el torneig, haurà d’abonar els costos de participació i materials de FIRST LEGO League a Fundació Scientia.

Un cop finalitzada la seva participació,  els equips enviaran a Fundació Scientia el seu projecte científic, la presentació del disseny de robot, així com una valoració de la seva vivència i experiència a FIRST LEGO League, que es podrà difondre a través de la pàgina web www.firstlegoleague.es